Marzycielki miast
City Dreamers
Grubaski na front
Fat Front
Kobieta
Woman
Sonita
Sonita
Marina Abramović: Artystka obecna
Marina Abramovic: The Artist Is Present
Ewa nie chce spać
Searching Eva
Podziemne państwo kobiet
Underground Women’s State
Chwała dziwkom
Whores' Glory